ITEE Lab
 

 

 


Regulament de acces şi ordine internă

 

Laboratorul de Informatică Aplicată în Ingineria Electrică, denumit în continuare ITEELab, îşi propune să promoveze un cadru constructiv, ordonat şi dinamic de (auto)instruire, cercetare şi informare prin accesul la resursele de calcul şi comunicaţie aferente.

 

Secţiunea I

Accesul în spaţiul Laboratorului

 

Accesul în incinta ITEELab (sala EB 207) a studenţilor se face respectând următoarele reguli:

1.    Accesul este permis în zilele lucrătoare între orele 800 şi 2000 în conformitate cu Orarul activităţilor didactice şi de cercetare al ITEELab.

2.    Accesul în week-end şi în perioada vacanţelor este permis numai cu aprobarea şefului laboratorului, excluzând cazul în care dispoziţiile universităţii exclud accesul în clădirea facultăţii (decizii ale Catedrei de Electrotehnică, Consiliului Profesoral al Facultăţii sau ale Senatului Universităţii).

3.    a) Accesul este permis doar posesorilor de conturi;         
b) Iniţializarea conturilor se face în urma completării cererilor de deschidere de cont de către cadrele didactice titulare de aplicaţii (cazul activităţilor didactice) sau de către studenţi (cazul activităţilor de cercetare, când trebuie să prezinte şi recomandarea cadrului didactic îndrumător) şi a aprobării acestora de către şeful de laborator;          
c) Conturile se dezactivează automat după expirarea perioadei activităţilor pentru care au fost create (semestru, an, perioadă studii, perioadă stagiu). Pentru prelungirea valabilităţii lor sau arhivarea documentelor personale salvate în cont trebuie adresată din timp o cerere argumentată şefului de laborator.

4.     Accesul şi părăsirea sălii sunt permise doar în prezenţa supraveghetorului ITEELab şi a titularului de aplicaţie (în cazul activităţilor didactice).

 

 

Secţiunea II

Regulamentul funcţionării Laboratorului

 

Orice persoană care intră în incinta ITEELab (sala EB 207) este obligată să cunoască şi să respecte următoarele reguli:

  1.  Pornirea (inclusiv resetarea) calculatorului şi încărcarea (bootarea) sistemului de operare se face doar de către sau în prezenţa persoanelor însărcinate cu supravegherea ITEELab. Nu este permisă oprirea calculatoarelor prin întreruperea alimentării.

  2.  Accesul la contul de grupă al fiecărui student este restricţionat la programul activităţilor didactice prevăzute în orarul laboratorului corespunzător grupei. În cazuri deosebite, la cererea titularului orelor de aplicaţie adresată şefului de laborator, timpul de acces poate fi extins şi în cadrul programului activităţilor de cercetare, cu specificarea intervalelor orare.

  3.  Accesul la contul personal este restricţionat la 15 ore pe săptămână şi este permis numai în cadrul programul activităţilor de cercetare prevăzute în orarul laboratorului. Cei care, pentru motive bine întemeiate, doresc mărirea timpului de acces la resursele ITEELab vor depune o cerere adresată şefului de laborator însoţită de documente din care să reiasă justificarea clară a acestei necesităţi.

  4.  Este interzisă folosirea de către alte persoane a contului dumneavoastră.

  5.  Utilizatorii au obligativitatea de a prezenta legitimaţia de student ori de câte ori este solicitată de personalul de supraveghere al laboratorului, de administratorul reţelei sau de către alte persoane împuternicite de şeful de laborator. La acelaşi calculator, pe lângă posesorul contului utilizat, pot sta un număr de maximum două persoane acestea fiind obligate să nu disturbe pe cei din jur, iar în cazul în care alt student posesor de cont solicită scaunul folosit acestea sunt obligate să-l ofere necondiţionat. 

  6.  Este interzis fumatul, băutul şi mâncatul în timpul lucrului la calculator, acestea putându-se face numai în locurile special amenajate din afara incintei ITEELab.

  7.  Este obligatorie păstrarea curăţeniei în întreaga incintă.

  8.  Este interzisă depozitarea oricăror obiecte pe staţiile de lucru sau pe echipamentele periferice.

  9.  Utilizatorii au obligativitatea de a păstra liniştea în spaţiul ITEELab.

10.  Este interzisă înstrăinarea obiectelor ce fac parte din patrimoniul ITEELab.

11.  Este interzisă deteriorarea bunurilor şi dispozitivelor din cadrul ITEELab.

12.  Este interzisă schimbarea oricărei configuraţii a calculatoarelor, accesul la ele putându-se face numai de la tastatură şi mouse, restul fiind făcute numai de către administratorul de sistem sau de către alte persoane împuternicite de către şeful de laborator. Este interzisă cu desăvârşire schimbarea elementelor hardware sau a accesoriilor calculatoarelor.

13.  În cazul sesizării oricărei încercări de schimbare a elementelor mai sus amintite, de sustragere a acestora sau de deteriorare a mobilierului sunteţi obligaţi să anunţaţi imediat titularul aplicaţiei (în cazul activităţilor didactice) şi supraveghetorul reţelei sau orice persoană abilitată din cadrul ITEELab.  De asemenea în cazul observării lipsei vreunei componente a staţiei de lucru anunţaţi aceleaşi persoane imediat, altfel puteţi suporta dumneavoastră costul componentelor sau accesoriilor lipsă.

14.  Este interzisă accesarea unităţilor de FLOPPY DISK şi CD-ROM. Aceasta se poate face în cazuri deosebite doar în urma aprobării şefului de laborator, în prezenţa administratorului de sistem.

15.  Primirea / transmiterea documentaţiei se poate face doar prin intermediul protocoalelor internet (email, ftp, http).

16.  În cazul defectării accesului la anumite resurse ale calculatorului sau a contului personal utilizatorul se va adresa imediat administratorului de reţea, pe cale verbală, în scris sau prin poşta electronică pentru rezolvarea problemelor sesizate.

17.  La fiecare intrare în contul personal sunteţi obligat să respectaţi mesajele trimise de administratorul reţelei (în cazul în care acestea există).

18.  În cazul apariţiei unor probleme, administratorul de sistem îşi rezervă dreptul de a suspenda pe timp limitat accesul la reţea sau de a opri întreaga reţea de calculatoare, cu menţiunea că repunerea se va face în cel mai scurt timp posibil.

19.  Încercaţi să folosiţi cât mai puţin spaţiu pe disc, prin ştergerea regulată a fişierelor care nu sunt necesare (şi păstrarea intactă a fişierelor comune de sistem).

20.  Nu transmiteţi mesaje cu caracter obscen, rasist sau de altă natură care ar putea ofensa pe alţi utilizatori.

21.  Este interzisă folosirea calculatoarelor în scop comercial.

22.  Este interzisă periclitarea securităţii sistemului local, precum şi a altor sisteme şi reţele de calculatoare (indiferent de sistemul de operare folosit, de localizarea geografică); chiar şi încercările nereuşite se pedepsesc prin închiderea contului, iar în cazurile mai grave, ce cad sub incidenţa legii, prin răspundere penală.

23.  Este interzisă folosirea calculatoarele pentru recreere (chat-uri, jocuri etc.)

24.  Utilizatorii sunt obligaţi să actualizeze datele personale puse la dispoziţia şefului de laborator.

25.  Încălcarea oricărei prevederi din prezentul regulament se sancţionează cu închiderea contului.

26.  Orice reclamaţii, sugestii, critici legate de funcţionarea reţelei pot fi trimise pe adresa administratorului de sistem (admin@itee.elth.pub.ro). Pentru alte probleme adresaţi-vă doar şefului de laborator (mm@itee.elth.pub.ro).

 

luni, 17 februarie 2003

 

 

Şef Laborator,

 

Drd. Ing. Mihai Maricaru

 

 

 

Se aprobă,

 

Şef Catedra de Electrotehnică

 

Prof. Dr. Ing. Florea I. Hănţilă